Mã thông báo đòn bẩy trong sàn Gate.io

Giới thiệu mã thông báo đòn bẩy trong sàn Gate.io là ETF. Sự khác biệt duy nhất giữa mã thông báo đòn bẩy và mã thông báo truyền thống là các mã thông báo đòn bẩy có thuộc tính đòn bẩy. Tất cả các mã thông báo đòn bẩy đều có đối tác trên thị trường giao dịch giao ngay. Cùng Topcoin tìm hiểu thêm về sàn Gate.io qua bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu về mã thông báo đòn bẩy

Các sản phẩm ETF được bảo hiểm rủi ro và quản lý trên các hợp đồng vĩnh viễn. Phí quản lý hàng ngày là 0,1% được tính. (Mức phí quản lý thay đổi theo chi phí thực tế. Vui lòng tham khảo Thông báo để biết thông tin mới nhất). Phí quản lý bù đắp cho các chi phí như phí xử lý hợp đồng và phí tài trợ. Trong khi phí tài trợ hợp đồng không được tính. Thông qua việc tối ưu hóa quản lý vốn . Các chi phí và rủi ro đòn bẩy thực tế của người dùng được giảm thiểu.

Người dùng không cần phải cầm cố tài sản thế chấp khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy. Nhưng ETF sẽ phải chịu phí quản lý hàng ngày là 0,1% . Phí quản lý được thu từ quỹ quản lý và không được phản ánh trực tiếp trong giao dịch của người dùng. Các mã thông báo đòn bẩy về cơ bản tương ứng với các hợp đồng vĩnh viễn, cũng có thể được hiểu một cách thuận tiện là giao dịch giao ngay.

So với việc tham gia trực tiếp vào giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Mã thông báo đòn bẩy cố gắng tối ưu hóa việc quản lý vốn để giảm chi phí và rủi ro đòn bẩy thực tế cho người dùng. Token đòn bẩy vẫn được phân loại là các sản phẩm có rủi ro cao. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu các rủi ro trước khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy.

ETF mã thông báo đòn bẩy trong sàn Gate.IO

3L: Mã thông báo tăng giá dài được đòn bẩy 3 lần

Ví dụ: ETH3L là mã thông báo ETH tăng giá dài được đòn bẩy 3 lần.

3S: Mã thông báo giảm giá ngắn hạn được đòn bẩy 3 lần

Ví dụ: ETH3S là mã thông báo ETH giảm giá ngắn hạn được đòn bẩy 3 lần.

Cơ chế điều chỉnh vị trí của mã thông báo đòn bẩy

Khi các sản phẩm ETF theo dõi lãi lỗ và điều chỉnh đòn bẩy trở lại mức đòn bẩy mục tiêu mỗi ngày. Nếu có lãi, các vị trí sẽ được mở; nếu có lỗ, các vị trí sẽ bị giảm. Không cần tài sản thế chấp để giao dịch mã thông báo đòn bẩy. Thông qua việc mua và bán mã thông báo đòn bẩy đơn giản. Người dùng có thể tạo ra lợi nhuận từ đòn bẩy, giống như trong giao dịch ký quỹ.

Quy tắc đối với ETF đòn bẩy 3X

1. Tái cân bằng thường xuyên: Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực vượt quá 3. Việc tái cân bằng bất thường sẽ được kích hoạt và cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy thành 2.3.

2. Tái cân bằng thường xuyên: 00: 00UTC + 8 mỗi ngày là thời gian tái cân bằng thường xuyên. Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực dưới 1,8 hoặc trên 3 hoặc tỷ lệ dao động vượt quá 1% do giá tiền tệ cơ bản tăng hoặc giảm đáng kể trong 24 giờ qua. Vị trí cơ chế điều chỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy tài chính xuống 2.3.

3. ETF đòn bẩy 3 lần có đòn bẩy mục tiêu là 2,3 lần trong thực tế. Nhằm nỗ lực giảm tỷ lệ biến động thị trường và giảm thiểu chi phí ma sát dài hạn. Trên thị trường một phía, vì lợi nhuận tạo ra sẽ được sử dụng để thêm nhiều vị thế hơn và lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt khi phát sinh lỗ. Các sản phẩm ETF có vẻ hoạt động tốt. Nhưng chi phí ma sát có thể nghiêm trọng do biến động thị trường. Do đó, các sản phẩm ETF rất tốt cho việc bảo hiểm rủi ro ngắn hạn thay vì nắm giữ dài hạn.

Quy tắc đối với ETF đòn bẩy 5X

1. Tái cân bằng thường xuyên: Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực vượt quá 7. Việc tái cân bằng bất thường sẽ được kích hoạt và cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy thành 5.

2. Tái cân bằng thường xuyên: 00: 00UTC + 8 mỗi ngày là thời gian tái cân bằng thường xuyên. Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực dưới 3,5 hoặc trên 7 hoặc tỷ lệ dao động (được tính theo giá chỉ số hợp đồng) vượt quá 1% (do giá tiền tệ cơ bản tăng hoặc giảm đáng kể trong 24 giờ qua). Vị trí cơ chế điều chỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy thành 5.

3. Giá trị tài sản ròng của các sản phẩm ETF có đòn bẩy 5 lần rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá của đồng tiền cơ bản. Về mặt logic, việc tái cân bằng bất thường và thường xuyên xảy ra. Thường xuyên hơn đối với các sản phẩm ETF đòn bẩy 5 lần. Cũng chịu nhiều ma sát hơn các sản phẩm ETF đòn bẩy 3 lần và chỉ tốt cho việc bảo hiểm rủi ro ngắn hạn. Trước khi đầu tư vào các sản phẩm đòn bẩy ETF. Vui lòng được thông báo về sự khác biệt giữa mã thông báo đòn bẩy 5X và 3X và lựa chọn một cách khôn ngoan.

>>> Tham khảo: Đặc điểm sàn Gate.io là gì? Hướng dẫn đăng ký

Ưu điểm của mã thông báo đòn bẩy

Miễn phí thanh lý

Các mã thông báo đòn bẩy về cơ bản là các cặp mã thông báo trên thị trường giao ngay và do đó không bị thanh lý. Ngay cả khi giá của mã thông báo đòn bẩy giảm từ 100 USD xuống còn 1 USD. Số lượng mà nhà giao dịch nắm giữ sẽ không thay đổi. Nếu tổn thất đáng kể đã xảy ra, nó có thể kích hoạt cơ chế giảm vị trí tự động. Chỉ trong một số trường hợp hiếm hoi. Giá của mã thông báo đòn bẩy có thể tiếp cận bằng 0.

Không cần tài sản thế chấp

Trong giao dịch ký quỹ thông thường. Tài sản thế chấp là điều bắt buộc đối với các nhà giao dịch để tạo ra lợi nhuận đòn bẩy. Có thể đạt được bằng cách giao dịch mã thông báo đòn bẩy mà không cần tài sản thế chấp. Một khoản phí quản lý nhất định sẽ được tính.

Hiện chưa thể gửi và rút mã thông báo đòn bẩy ETF.

Lợi nhuận kép tự động và giảm vị thế tự động

Khi có sự gia tăng một chiều trên thị trường. Các mã thông báo đòn bẩy 3X có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch ký quỹ thông thường với đòn bẩy 3X. Lý do cho điều này là lợi nhuận thu được tự động được sử dụng để mua nhiều mã thông báo đòn bẩy hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Khi thị trường giảm, việc thanh lý sẽ không xảy ra và thay vào đó, việc giảm vị thế tự động sẽ được kích hoạt để cắt lỗ.

Nhược điểm của mã thông báo đòn bẩy

Rủi ro cao Mã

Thông báo đòn bẩy là các sản phẩm mới có đặc tính đòn bẩy, đi kèm với rủi ro đáng kể.

Không phù hợp để đầu tư dài hạn

Mã thông báo đòn bẩy chỉ phù hợp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu tư thị trường một chiều ngắn hạn. Chúng không phù hợp để đầu tư trung và dài hạn. Do sự tồn tại của cơ chế điều chỉnh vị trí, rủi ro khi nắm giữ các token có đòn bẩy trong thời gian dài là cực kỳ cao. Thời gian nắm giữ càng lâu, chi phí biến động và ma sát càng lớn.

Phí quản lý quỹ Phí

Cấp vốn của các hợp đồng vĩnh viễn được thanh toán giữa các nhà giao dịch ở hai bên đối diện của hợp đồng, nhưng khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy sẽ bị tính phí quản lý hàng ngày cố định: phí quản lý hàng ngày là 0,1%.

Tất cả nội dung trên không phải là bất kỳ lời khuyên cho đầu tư. Mã thông báo đòn bẩy là sản phẩm có rủi ro cao. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro trước khi giao dịch các mã thông báo đòn bẩy.

Các sản phẩm ETF được bảo hiểm thông qua các hợp đồng vĩnh viễn. Nếu lợi nhuận được thực hiện. Các vị thế sẽ được mở; nếu có lỗ, các vị trí sẽ bị giảm. Các sản phẩm ETF theo dõi lãi lỗ và điều chỉnh đòn bẩy trở lại mức đòn bẩy mục tiêu hàng ngày. Chi phí ma sát có thể khá đáng kể trong một thị trường biến động. Do cơ chế điều chỉnh vị thế và chi phí nắm giữ vị thế. Các sản phẩm ETF có đòn bẩy không phải là một khoản đầu tư dài hạn tốt.Biến động giá lớn và rủi ro cao là đặc điểm của các sản phẩm ETF. Hãy đầu tư cẩn thận.

Hướng dẫn về Sản phẩm ETF đòn bẩy trong sàn Gate.IO

Câu hỏi 1: Các sản phẩm ETF có đòn bẩy là gì?

Mã thông báo đòn bẩy tương tự như các sản phẩm ETC thông thường trên thị trường chứng khoán. Họ theo dõi biến động giá của tài sản mục tiêu nhất định.

Những biến động giá này gấp khoảng 3 hoặc 5 lần so với thị trường tài sản cơ sở. Khác với giao dịch ký quỹ thông thường. Người dùng không cần phải cầm cố tài sản thế chấp khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy.

Người dùng có thể đạt được mục đích giao dịch ký quỹ thông qua việc mua và bán mã thông báo đòn bẩy đơn giản.

Mỗi sản phẩm ETF có đòn bẩy tương ứng với một vị thế hợp đồng, được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ.

Sử dụng các sản phẩm ETF có đòn bẩy cho phép bạn dễ dàng xây dựng danh mục đầu tư có đòn bẩy liên tục của riêng mình mà không cần phải tìm hiểu về các cơ chế cụ thể.

Câu hỏi 2: Tài sản cơ bản là gì?

A: Tên của sản phẩm ETF có đòn bẩy bao gồm tên của tài sản cơ bản của nó và tỷ lệ đòn bẩy. Ví dụ: tài sản cơ bản của BTC3L và BTC3S là BTC.

Câu hỏi 3: Tổng khối lượng sản phẩm ETF là bao nhiêu?

Tương tự như các hợp đồng vĩnh viễn . Các sản phẩm ETF có đòn bẩy là các sản phẩm phái sinh tài chính, không phải là các mã thông báo tiền điện tử điển hình. Vì vậy, không có “tổng khối lượng” hoặc “khối lượng bị đốt cháy” cho các sản phẩm ETF có đòn bẩy

Câu hỏi 4: Làm cách nào để các sản phẩm ETF có đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận?

Các sản phẩm ETF có đòn bẩy khuếch đại lỗ và lãi bằng cách khuếch đại biến động giá. Giả sử sau khi điều chỉnh vị trí, giá BTC tăng 5%, (không tính đến khả năng kích hoạt tái cân bằng bất thường), giá BTC3L sẽ tăng 15% và BTC3S sẽ giảm 15%.

Câu hỏi 5: Các sản phẩm ETF có đòn bẩy khác với giao dịch ký quỹ như thế nào?

1. Giao dịch ký quỹ là khuếch đại lãi và lỗ bằng cách thêm các khoản vay ký quỹ vào tổng đầu tư. Tỷ lệ đòn bẩy nhân khối lượng tài sản mà người dùng nắm giữ. Các sản phẩm ETF có đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận bằng cách khuếch đại biến động giá của giá tài sản cơ sở. Tỷ lệ đòn bẩy được phản ánh trong sự biến động giá cả.

2. Sản phẩm ETF trung bình không yêu cầu thương nhân phải cầm cố tài sản thế chấp hoặc đi vay. Không có rủi ro thanh lý khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy.

Câu hỏi 6: Các sản phẩm ETF có đòn bẩy khác với các hợp đồng vĩnh viễn như thế nào?

1. Giao dịch các sản phẩm ETF có đòn bẩy tài chính không yêu cầu tài sản thế chấp và không bị thanh lý. Tỷ lệ đòn bẩy cố định: Tỷ lệ đòn bẩy thực tế trong hợp đồng vĩnh viễn thay đổi theo sự biến động của giá trị vị thế. Vị trí của các sản phẩm ETF có đòn bẩy được điều chỉnh hàng ngày. Tỷ lệ đòn bẩy hầu như luôn nằm trong khoảng từ 3 đến 5.

Câu hỏi 7: Tại sao các sản phẩm ETF có đòn bẩy tài chính không bị thanh lý?

Các nhà quản lý quỹ của Gate.io điều chỉnh các vị thế hợp đồng tương lai một cách linh hoạt. Để các sản phẩm ETF có đòn bẩy có thể duy trì tỷ lệ đòn bẩy cố định trong một thời gian nhất định. Khi các sản phẩm ETF có đòn bẩy sinh lời, các vị thế sẽ được tăng lên ngay sau khi điều chỉnh vị thế. Trong trường hợp thua lỗ, các vị trí sẽ bị cắt giảm để loại bỏ nguy cơ bị thanh lý. Lưu ý: Điều chỉnh vị thế là điều chỉnh các vị trí hợp đồng đằng sau các sản phẩm ETF. Thương nhân nắm giữ tiền tệ không thay đổi.

>>> Xem ngay: Sàn gate.io có lừa đảo không? Uy tín như thế nào?

Câu hỏi 8: Các điều chỉnh vị trí được lên lịch khi nào?

Đối với các sản phẩm ETF có đòn bẩy gấp 3 lần: 1. Tái cân bằng thường xuyên: Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực vượt quá 3 . Việc tái cân bằng bất thường sẽ được kích hoạt và cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy thành 2.3. 2. Tái cân bằng thường xuyên: 00: 00UTC + 8 mỗi ngày là thời gian tái cân bằng thường xuyên.

Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực dưới 1,8 hoặc trên 3 hoặc tỷ lệ dao động (được tính theo giá chỉ số hợp đồng) vượt quá 1% (do giá tiền tệ cơ bản tăng hoặc giảm đáng kể trong 24 giờ qua). Vị trí cơ chế điều chỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy tài chính xuống 2.3.

Đối với các sản phẩm ETF có đòn bẩy gấp 5 lần: 1. Tái cân bằng thường xuyên: Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực vượt quá 7. Việc tái cân bằng bất thường sẽ được kích hoạt và cơ chế điều chỉnh vị thế sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy thành 5. 2. Tái cân bằng thường xuyên: 00: 00UTC + 8 mỗi ngày là thời gian tái cân bằng thường xuyên.

Khi tỷ lệ đòn bẩy thời gian thực dưới 3,5 hoặc trên 7 hoặc tỷ lệ dao động (được tính theo giá chỉ số hợp đồng) vượt quá 1% (do giá tiền tệ cơ bản tăng hoặc giảm đáng kể trong 24 giờ qua). Vị trí cơ chế điều chỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy tài chính xuống còn 5.

Câu hỏi 9: Tại sao có phí quản lý?

Các sản phẩm Gate.ios 3S và 5S ETF có phí quản lý hàng ngày là 0,1%. Phí quản lý hàng ngày bao gồm tất cả các chi phí phát sinh khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy. Bao gồm phí xử lý giao dịch hợp đồng, phí cấp vốn và chi phí ma sát do chênh lệch giá khi mở vị trí, v.v.

Phí quản lý hàng ngày 0,03% được tính trong các sản phẩm FTXs ETF. Không bao gồm bất kỳ khoản phí nào được đề cập ở trên. Kể từ khi các sản phẩm ETF lần đầu tiên được ra mắt trên Gate.io. Không bao gồm phí xử lý trong giao dịch giao ngay khỏi tính toán. Phí quản lý Gate.io tính trong các sản phẩm ETF không thể bao gồm tất cả các chi phí. Gate.io sẽ tiếp tục trả thêm chi phí cho người dùng thay vì lấy nó từ giá trị tài sản ròng (NAV).

Sắp tới Gate.io sẽ tung ra các sản phẩm như các sản phẩm ETF kết hợp và các sản phẩm ETF đảo ngược đòn bẩy thấp. Thông qua tối ưu hóa kỹ thuật độc đáo. Họ có thể giảm đáng kể chi phí, giúp giao dịch dễ dàng hơn và phí quản lý thấp hơn.

Câu hỏi 10: Tại sao giá trị tài sản ròng của các sản phẩm ETF kết thúc bằng “BULL” và “BEAR” không được hiển thị?

Các sản phẩm ETF kết thúc bằng “BULL” và “BEAR” không được quản lý bởi Gate.io. Gate.io chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch giao ngay và không thể hiển thị NAV trong thời gian thực. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi giao dịch các sản phẩm ETF. Chênh lệch giữa giá giao dịch và NAV có thể lớn hơn dự kiến ​​do không đủ thanh khoản trên thị trường. Các sản phẩm BULL và Bear sẽ sớm bị hủy niêm yết trên Gate.io. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm này, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm FTXs.

>>> Tham khảo: Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử Gate.io

Câu hỏi 11: Giá trị tài sản ròng (NAV) là gì?

Giá trị tài sản ròng thể hiện giá trị thị trường ròng của đơn vị tiền tệ. Công thức tính NAV: Giá trị tài sản ròng (NAV) = NAV của điểm tái cân bằng trước đó (1 + thay đổi giá của tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu tiền tệ cơ bản)

Lưu ý: NAV tại điểm tái cân bằng trước đó là NAV của các vị trí sau vị trí cuối cùng sự điều chỉnh.

Giá giao dịch thực tế của các sản phẩm ETF có đòn bẩy trên thị trường thứ cấp được neo vào NAV của tiền tệ. Có một độ lệch nhất định so với NAV, mặc dù độ lệch sẽ không quá lớn. Ví dụ: khi NAV của BTC3L là 1 đô la. Giá giao dịch trên thị trường thứ cấp có thể là 1,01 đô la hoặc 0,09 đô la. Gate.io liệt kê đồng thời NAV của các sản phẩm ETF có đòn bẩy và giá giao dịch mới nhất để người dùng có thể nhận thấy khoản lỗ có thể xảy ra khi mua / bán mã thông báo đòn bẩy với giá chênh lệch quá nhiều so với NAV.

Câu hỏi 12: Mức độ khuếch đại dao động giá 3 lần được phản ánh chính xác ở đâu trong các sản phẩm ETF có đòn bẩy của Gate.ios?

Biến động giá của các sản phẩm ETF có đòn bẩy là sự khuếch đại 3 lần biến động giá của đồng tiền cơ sở. Được phản ánh trong sự thay đổi của NAV. Ví dụ: BTC là đơn vị tiền tệ cơ bản của BTC3L và BTC3S. Giá của BTC trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày giao dịch (giá lúc 00:00 là giá mở cửa) và NAV của khoảng thời gian tương ứng như sau. Giá BTC tăng 1%, NAV của BTC3L tăng tăng 3%, NAV của BTC3S giảm 3%; Giá của BTC giảm 1%, NAV của BTC3L giảm 3%, NAV của BTC3S tăng 3%.

Câu hỏi 13: Biến động giá được tính như thế nào trong các sản phẩm ETF có đòn bẩy của Gate.ios?

Các biến động được tính toán dựa trên NAV. Hãy lấy các biến động trong ngày làm ví dụ:

Bảng tỷ lệ dao động giá trong ngày của các sản phẩm ETF có đòn bẩy tài sản cơ sở 3L 3S

bien-dong-gia-duoc-tinh-nhu-the-nao
Biến động giá được tính như thế nào?

Câu hỏi 14: Cơ chế điều chỉnh vị thế (tái cân bằng) có làm tăng / giảm số lượng vị thế nắm giữ không?

Không. Các điều chỉnh vị thế được Gate.io thực hiện đối với các vị trí hợp đồng để duy trì tỷ lệ đòn bẩy ở mức 3. Việc nắm giữ vị thế của đơn vị tiền tệ được giao dịch không thay đổi.

Mỗi khi một vị trí được điều chỉnh, cơ sở tính toán NAV sẽ thay đổi. Ví dụ: Khi các vị trí được điều chỉnh vào lúc 00:00, NAV là 1 đô la, thì NAV của điểm tái cân bằng trước đó là 1 đô la. Công thức tính NAV hiện tại là $ 1 × {1+ thay đổi giá của đơn vị tiền tệ cơ bản * tỷ lệ đòn bẩy được nhắm mục tiêu}.

Trước lần điều chỉnh vị trí tiếp theo. NAV luôn dựa trên $ 1 và thay đổi theo sự biến động của đồng tiền cơ bản.

Nếu điều chỉnh vị trí bất thường được kích hoạt khi NAV trở thành 0,7 đô la . Thì sau khi điều chỉnh, NAV của điểm tái cân bằng trước đó sẽ trở thành 0,7 đô la và NAV hiện tại được tính là 0,7 đô la x (hơn 1 lần thay đổi giá của đơn vị tiền tệ cơ bản * tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu ).

Câu hỏi 15: Tái cân bằng bất thường là gì?

Trong trường hợp giá cả trên thị trường biến động mạnh. Để ngăn ngừa rủi ro và thanh lý hợp đồng, việc tái cân bằng bất thường sẽ được thực hiện.

Trước 10:00 ngày 16 tháng 3 năm 2020. Gate.io áp dụng tỷ lệ dao động giá 15% (tích cực hoặc tiêu cực) so với điểm tái cân bằng trước đó làm ngưỡng tái cân bằng bất thường.

Bởi vì thị trường tiền điện tử đã khá biến động và việc tái cân bằng bất thường được kích hoạt thường xuyên hơn. Từ 10:00 ngày 16 tháng 3 năm 2020. Gate.io sẽ sử dụng tỷ lệ dao động giá (tích cực hoặc tiêu cực) là 20% so với điểm tái cân bằng cuối cùng làm ngưỡng.

Hướng dẫn về Sản phẩm ETF đòn bẩy

Các sản phẩm ETF có đòn bẩy sử dụng cho những điều kiện thị trường nào?

Các sản phẩm ETF có đòn bẩy có lợi thế trên thị trường một chiều. Có nhiều chi phí ma sát hơn trong thị trường hai mặt. Hãy lấy BTC3L làm ví dụ để quan sát khả năng sinh lời của các sản phẩm ETF có đòn bẩy trong các điều kiện thị trường khác nhau. 3xBTC đề cập đến hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy 3 lần BTC_USDT thông thường

Thị trường một phía: một chiều tăng

thi-truong-mot-chieu
Thị trường một phía: một chiều tăng

Trong kịch bản “một chiều tăng”. Đòn bẩy Các sản phẩm ETF hoạt động tốt hơn các hợp đồng vĩnh viễn có đòn bẩy 3 lần thông thường (3xBTC). Dưới đây là cách tính lợi nhuận:

Vào ngày đầu tiên, giá của một BTC tăng từ $ 200 lên $ 210, tỷ lệ dao động là + 5%. NAV (giá trị tài sản ròng) của BTC3L trở thành $ 200 (1 + 5% × 3) = $ 230;

Vào ngày thứ hai, giá của một BTC tăng từ $ 210 lên $ 220, tỷ lệ dao động là + 4,76%. NAV của BTC3L trở thành $ 230 × (1 + 4,76% × 3) = $ 262,84;

Kết luận, tỷ lệ dao động trong 2 ngày này là ($ 262,84 – $ 200) / $ 200 * 100% = 31,4%, lớn hơn 30%.

Thị trường một chiều: một chiều giảm

thi-truong-mot-phia
Thị trường một chiều: một chiều giảm

Trong kịch bản “một chiều giảm”. Khoản lỗ phát sinh từ giao dịch các sản phẩm ETF có đòn bẩy sẽ ít hơn so với giao dịch theo hợp đồng. Dưới đây là cách tính khoản lỗ:

Giá BTC giảm 5% vào ngày đầu tiên. NAV của BTC3L trở thành: 200 đô la (1-5% × 3) = 170 đô la;

Giá giảm trở lại vào ngày thứ hai và tỷ lệ dao động là -5,26%. NAV của BTC3L trở thành $ 170 (1-5,26% × 3) = $ 143,17;

Tỷ lệ biến động tổng thể trong 2 ngày này là ($ 143,17 – $ 200) / $ 200 * 100% = -28,4%, lớn hơn -30%.

Thị trường hai mặt: đầu tiên tăng, sau đó giảm

thi-truong-hai-mat
Thị trường hai mặt: đầu tiên tăng, sau đó giảm

Nếu giá BTC lần đầu tiên tăng, sau đó giảm trở lại cùng mức. Thì các sản phẩm ETF có đòn bẩy không có bất kỳ lợi thế nào so với các hợp đồng vĩnh viễn.

Vào ngày đầu tiên, giá của một BTC tăng từ 200 đô la lên 210 đô la, tỷ lệ dao động là + 5%. NAV của BTC3L trở thành $ 200 (1 + 5% × 3) = $ 230;

Vào ngày thứ hai, giá giảm từ $ 210 trở lại $ 200, tỷ lệ dao động là -4,76%. NAV của BTC3L trở thành $ 230 (1-4,76% × 3) = $ 197,16;

Tỷ lệ biến động tổng thể trong 2 ngày này là ($ 197,16 – $ 200) / $ 200 * 100% = – 1,42%, nhỏ hơn 0%.

Thị trường hai mặt: đầu tiên giảm, sau đó tăng

thi-truong-hai-mat-tang-va-giam
Thị trường hai mặt: đầu tiên giảm, sau đó tăng

Tương tự như kịch bản được mô tả ở trên. Nếu giá đầu tiên giảm, sau đó tăng lên chính xác mức tương tự, các sản phẩm ETF có đòn bẩy không phải là một khoản đầu tư lý tưởng.

Vào ngày đầu tiên, giá BTC giảm 5%. NAV của BTC3L trở thành 200 đô la (1-5% × 3) = 170 đô la;

Vào ngày thứ hai, giá tăng trở lại từ $ 190 lên $ 200. Tỷ lệ dao động là + 5,26%. NAV của BTC3L trở thành $ 170 (1 + 5,26% × 3) = $ 196,83;

Tỷ lệ biến động tổng thể trong 2 ngày này là ($ 196,83- $ 200) / $ 200 * 100% = – 1,59%, nhỏ hơn 0%.

Xin được cảnh báo. Các sản phẩm ETF có đòn bẩy là các sản phẩm phái sinh tài chính có rủi ro cao. Bài viết này chỉ nên được coi là một phân tích ngắn gọn thay vì bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Người dùng phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm và rủi ro của chúng trước khi giao dịch.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký và xác minh tài khoản Gate.IO

>>> Xem ngay: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Gate.io trên điện thoại

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận tài liệu

Ebook