6 quy tắc giao dịch ký quỹ chéo trên sàn Gate.io

Giao dịch ký quỹ là một phương pháp giao dịch tài sản. Bằng cách sử dụng quỹ do bên thứ ba cung cấp. Khi so sánh với các tài khoản giao dịch thông thường. Tài khoản ký quỹ cho phép các nhà giao dịch tiếp cận lượng vốn lớn hơn. Cho phép họ tận dụng các vị thế của mình. Tìm hiểu về quy tắc giao dịch ký quỹ chéo trên sàn Gate.io ngay tại bài viết này của Topcoin nhé!

1. Quy tắc chung

1.1 Các quy định này được tạo ra phù hợp với nguyên tắc công bằng. Cởi mở và khách quan nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch ký quỹ và cho vay ký quỹ đối với tài sản tiền điện tử. Duy trì trật tự thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

1.2 Các quy định này đóng vai trò là nền tảng cho dịch vụ giao dịch ký quỹ Gate.io. Bao gồm các khoản vay, giao dịch và các hoạt động liên quan đến ký quỹ khác trên nền tảng.

1.3 Các quy tắc này áp dụng cho việc vay ký quỹ và giao dịch ký quỹ chéo. Thỏa thuận Dịch vụ Gate.io và các điều khoản liên quan khác áp dụng cho các trường hợp không có quy định cụ thể nào trong tài liệu này.

2. Quy tắc bên cạnh

2.1 Nhà giao dịch ký quỹ có thể sử dụng số dư ròng tài khoản ký quỹ chéo của họ . Làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ chéo.

2.2 Tất cả các loại tiền tệ được giao dịch trên thị trường giao dịch ký quỹ đều đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ký quỹ. Vui lòng tham khảo Thông báo để cập nhật.

2.3 Để kiểm soát rủi ro. Gate.io giới thiệu hệ số điều chỉnh ký quỹ để giúp kiểm soát rủi ro của tài khoản người dùng. Hệ số điều chỉnh ký quỹ đề cập đến yếu tố mà đồng tiền ký quỹ được chuyển đổi sang giá thị trường khi tính toán giá trị tài sản thế chấp.

2.4 Để đảm bảo sự an toàn của các khoản tiền. Gate.io sẽ điều chỉnh phạm vi tiền tệ có thể vay và hệ số điều chỉnh ký quỹ. Vui lòng tham khảo Thông báo để cập nhật.

2.5 Với mục đích kiểm soát rủi ro. Gate.io đưa ra giới hạn trên tổng khối lượng của tài khoản ký quỹ chéo và có quyền sửa đổi giới hạn này tùy theo trường hợp.

>>> Xem thêm: Sàn gate.io có lừa đảo không? Uy tín như thế nào?

3. Quy tắc cho các khoản cho vay ký quỹ

3.1 Hạn mức cho vay ký quỹ tối đa là khối lượng cho vay tối đa của đồng tiền giao dịch ký quỹ hiện tại. Giới hạn vay ký quỹ tối đa hiện tại của người dùng được tính theo giới hạn cho vay ký quỹ tối đa của người dùng. Và các biện pháp kiểm soát rủi ro của Gate.ios.

3.2 Hệ số vay đề cập đến yếu tố quy đổi đồng tiền cho vay sang giá thị trường khi tính toán số tiền ký quỹ được sử dụng.

3.3 Sau khi khoản vay ký quỹ được phê duyệt thành công và tài sản vay được gửi đến tài khoản ký quỹ chéo của người dùng. Tiền lãi sẽ bắt đầu được tích lũy ngay lập tức. Người dùng có thể sử dụng khoản vay để giao dịch ký quỹ chéo của các cặp tiền tệ được chấp thuận.


3.4 Tự động Trả nợ: Người dùng có thể bật Tự động Trả nợ trên trang giao dịch ký quỹ. Nếu tính năng Tự động Hoàn trả được bật. Khi số dư tài khoản ký quỹ của bạn thấp hơn lệnh bạn sắp đặt. Tính năng Tự động Hoàn trả sẽ tự động vay phần chênh lệch để bạn hoàn tất lệnh. Tiền lãi bắt đầu được cộng dồn khi khoản vay được vay.

3.5 Để đảm bảo an toàn cho tài sản. Gate.io sẽ điều chỉnh phạm vi các loại tiền tệ có thể vay. Vui lòng tham khảo Thông báo để cập nhật.

Xem hệ số điều chỉnh ký quỹ và hệ số vay của các loại tiền có thể vay bằng cách nhấp vào “Xem thêm thông tin về tỷ giá thị trường”

quy-tac-cho-cac-khoan-vay-ky-quy-tren-san-gateio
Quy tắc cho các khoản cho vay ký quỹ trên sàn Gate.io

4. Quy tắc về lãi suất

4.1 Quy tắc tính lãi: Lãi tăng theo giờ. Tổng số giờ cho vay là khoảng thời gian mà người dùng giữ khoản vay. Nếu người dùng giữ một khoản vay trong x giờ và y (0

Công thức: tiền lãi = tiền vay * (lãi suất ngày / 24) * tổng số giờ vay

4.2 Người dùng có thể trả trước một phần hoặc toàn bộ khoản vay và tiền lãi sẽ được tính theo khoảng thời gian thực tế. Trả nợ trước để trang trải lãi suất. Chỉ sau khi trả hết tiền lãi, phần còn lại mới trang trải được tiền gốc.

4.3 Lãi suất, khi không được hoàn trả, sẽ được tính vào tỷ lệ rủi ro. Với lãi suất chưa thanh toán tích lũy trong một thời gian dài, nó có thể đẩy tỷ lệ rủi ro xuống dưới ngưỡng và kích hoạt thanh lý. Để loại trừ khả năng này, người dùng nên trả lãi thường xuyên và giữ số dư an toàn trong tài khoản ký quỹ của mình.

4.4 Gate.io sẽ điều chỉnh lãi suất mỗi giờ theo xu hướng thị trường.

>>> Tham khảo: Review về sàn giao dịch Gate.io từ A – Z

5. Quy tắc trong thanh toán

5.1 Người dùng có thể chọn các khoản vay để hoàn trả theo cách thủ công. Khi nhập khối lượng trả nợ, người dùng có thể chọn trả khoản vay toàn bộ hoặc một phần. Tiền lãi phải được trả trước khi người dùng có thể trả hết khoản vay. Trong một giờ tiếp theo, tiền lãi sẽ được tính với tổng khối lượng khoản vay gần nhất.

5.2 Đơn vị tiền tệ được sử dụng để trả lại khoản vay phải giống với đơn vị tiền tệ mà người dùng nhận được từ khoản vay. Người dùng phải đảm bảo rằng có đủ số lượng tiền tệ tương tự tại thời điểm hoàn vốn.

5.3 Tự động Trả nợ: Người dùng có thể bật Tự động Trả nợ trên trang giao dịch ký quỹ. Các đơn đặt hàng được đặt khi bật tính năng Tự động trả nợ phải kết thúc trước khi khoản vay có thể được hoàn trả bằng số tiền mà người dùng nhận được từ đơn đặt hàng.

quy-tac-thanh-toan-tren-san-gateio
Quy tắc trong thanh toán trên sàn gate.io

6. Kiểm soát rủi ro

6.1 Các nhà giao dịch ký quỹ sử dụng số dư ròng trong tài khoản ký quỹ chéo của họ làm tài sản thế chấp. Tài sản trong các tài khoản khác không được tính là tài sản thế chấp trừ khi được chuyển vào tài khoản ký quỹ chéo của họ.

6.2 Gate.io có quyền điều chỉnh giá trị tài sản thế chấp tối đa cho mỗi loại tiền có thể vay. Giá trị tài sản đảm bảo tối đa được sử dụng để tính toán tỷ lệ rủi ro của các tài khoản ký quỹ chéo, giới hạn mua và hạn mức rút tiền.

6.3 Gate.io có quyền giám sát tỷ lệ rủi ro của người dùng qua các tài khoản ký quỹ và thực hiện các hành động thích hợp để ứng phó với những thay đổi của tỷ lệ rủi ro. Tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ chéo = tổng số dư trong tài khoản ký quỹ chéo / (khối lượng khoản vay + lãi chưa thanh toán).


6.4 Các hành động
Dối với lãi suất rủi ro Khi có tỷ lệ rủi ro 2, người dùng có thể giao dịch, vay các khoản vay và rút tiền từ tài khoản ký quỹ.


6.5 Người sử dụng cần lưu ý những rủi ro khi giao dịch ký quỹ và kịp thời điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vị thế để tránh rủi ro. Tất cả các tổn thất do thanh lý cưỡng bức sẽ chỉ được bảo hiểm bởi người dùng sở hữu tài khoản ký quỹ.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký và xác minh tài khoản Gate.IO

>>> Xem ngay: Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Gate.io trên điện thoại

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận tài liệu

Ebook